Organizatori volontiranja

LOKALNI VOLONTERSKI CENTRI promiču vrijednosti volontiranja, razmjenjuju informacije o ponudi i potražnji volonterskog rada, obrazuju o menadžmentu volontera i obrazuju građane o volontiranju

 

REGIONALNI VOLONTERSKI CENTRI promoviraju vrijednosti volontiranja, razmjenjuju informacije o ponudi i potražnji volonterskih poslova, informira i savjetuje, obrazuje i zagovara te vrši istraživanja o volonterstvo.

 

STANDARDI KVALITETE ZA VOLONTERSKE CENTRE U HRVATSKOJ


a što organizacija treba poštovati. Ipak, LVC-i i RVC-i mogu se baviti i drugim aktivnostima.  Na svaki od dolje navedenih standarda u svezi s aktivnostima volonterskih centara slijede kriteriji koje trebaju ispuniti kao i dokazi kojima se oni dokumentiraju.