Volonterski centri u Hrvatskoj, kroz razne aktivnosti, potiču i promiču razvoj volonterskih klubova u odgojno-obrazovnim ustanovama. Aktivnostima kao što su izobrazbe o upravljanju volonterskim klubovima, radionice za učenike o volonterstvu, pisanje publikacija i sudjelovanje u kreiranju javnih politika u ovome području. Volontiranje u odgojno – obrazovnim ustanovama predstavlja koncept u kojem obrazovne ustanove mogu promicati, poticati i organizirati volontiranje te prenijeti vrijednosti kao što su mir, solidarnost, zajedništvo, povjerenje, uvažavanje drugih, sloboda izbora,  odgovornost, znanje, pravednost, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, empatija, društvena jednakost,  radne navike, ljudska prava, zdravlje...

Osim promicanja vrijednosti volonterstva, u ovom konceptu ustanova može poticati volontiranje među svojim učenicima te organizirati volonterski rad na način da pripremaju, organiziraju i prate volonterske aktivnosti u ustanovi ili lokalnoj zajednici. U današnje vrijeme postoje mnogobrojni primjeri učeničkih projekata u školama kao što su: vršnjačka podrška u savladavanju nastavnog programa, akcije zaštite okoliša i promocije ekologije, posjeti djeci u bolnicama, prikupljanje pomoći za ugrožene, podrška učenicima s poteškoćama itd. Slično, škola može na različite načine uključiti i roditelje i volontere iz zajednice: pomoć nastavnicima u pripremi i izvođenju nastave, pomoć učenicima u savladavanju nastave.

Više o ovome području možete pronaći u publikacijama, Generacija za V, za nastavnike i za srednjoškolce te priručniku za osnovnoškolce.