Hrvatski centar ra razvoj volonterstva izradio je infomativnu brošuru za sve volontere koji planiraju volontirati na kriznom situacijom pogođenom području  imajući na umu koliko je važno osigurati ciljanu, smislenu, sigurnu i dugotrajnu pomoć korisnicima volontiranja. Osim toga, od iznimne je važnosti omogućiti i volonterima sigurno volontiranje, zaštitu i podršku.

Brošuru možete preuzeti niže.