Volonterstvo je jedan od najsnažnijih elemenata koji doprinosi razvoju društva te je važan dio svakog suvremenog društva. Volontiranje osnažuje pojedince, izgrađuje osjećaj solidarnosti, potiče na sudjelovanje, štiti ranjive skupine od ekonomske, društvene i političke marginalizacije. Također, volontiranje u sebi sadržava moć transformacije volontera - pojedinca prema većoj samouvjerenosti, osjećaju osobnog postignuća, nove profesionalne inspiracije i još puno toga. Volontiranje posebno može osnažiti pripadnike onih skupina u društvu koji su tradicionalno bili primatelji volonterskih usluga te takav oblik volontiranja zovemo inkluzivno volontiranje. Suprotno tradicionalnom poimanju, upravo pripadnici tzv. marginaliziranih skupina donose jedinstven paket vrijednosti, znanja i vještina u svaki volonterski program, a time i u svaku organizaciju. Ovako postavljeni volonterski programi razbijaju stereotipe i predrasude, doprinose borbi protiv diskriminacije i mijenjaju percepciju o tome što oni koji su do sada, u pravilu, gotovo uvijek bili primatelji, mogu doprinijeti društvu kao volonteri.

Više o inkluzivnom volontiranju te kako uspostaviti takav volonterski program u organizaciji pročitajte u publikacijama „Volontiranje – prilika za nove kompetencije (Vodič kroz inkluzivno volontiranje za organizatore volontiranja)“