U Hrvatskoj, u regionalnim i lokalnim volonterskim centrima, postoje stručnjaci koje rade s volonterima i neprofitnim organizacijama (udrugama, javnim ustanovama, lokalnom samoupravom...) na uvođenju i/ili jačanju volonterskih programa. Primarno, organizacijama je na raspolaganju edukacija u području menadžmenta volonterskih programa. Radi se o modularnoj edukaciji temeljenoj na nacionalnom kurikulumu Hrvatskog centra za razvoj volonterstva, a prilagođena je obrazovanju odraslih osoba. Volonterski centri provode i  orijentacijsku izobrazbu za volontere na teme prava i obveza volontera, važnosti i vrijednosti volonterstva u zajednici, motivaciji za volontiranje i slično). Osim edukacije, stručnjaci iz volonterskih centara organizacijama pružaju savjetodavnu podršku vezano uz uključivanje volontera. Ako vaša organizacija/institucija želi razvijati volonterski program i biti organizator volontiranja u zajednici, pregledajte bazu trenera koja će vam pomoći da izaberete stručnjake koji vas u tome mogu podržati i obrazovati.