Volonterski centri

LOKALNI VOLONTERSKI CENTRI promiču vrijednosti volontiranja, razmjenjuju informacije o ponudi i potražnji volonterskog rada, obrazuju o menadžmentu volontera i obrazuju građane o volontiranju

Promicanje vrijednosti volontiranja

STANDARD: Volonterski centar (VC) osigurava resurse za promicanje vrijednosti volontiranja. VC će inspirirati, motivirati i stimulirati za interes prema volontiranju promičući na pozitivan način dobrobiti volontiranja.

Kriteriji

Predloženi dokazi

LVC osigurava redoviti dijalog s dijelom javnosti koji je zainteresiran za volontiranje.

LVC dostavlja različite pozitivne poruke o dobrobitima, prirodi i uvjetima volontiranja

 • godišnje najmanje jedan letak o prezentaciji/regrutiranju, ili neki drugi promotivni materijal,
 • sadržaj web stranice, facebook i twitter profila,
 • 1-2 sudjelovanja/prezentacije na seminarima/konferencijama/obukama godišnje,
 • najmanje dvije kampanje/aktivnosti za regrutiranje tijekom godine.

LVC organizira promotivna volonterska događanja.

 • najmanje jedan događaj godišnje,
 • program promotivnog događaja/kampanje,
 • izvješće o provedenom događaju/kampanji,
 • letak, plakat, fotografije s događaja/kampanje.

LVC redovito informira medije, javne institucije i javnost o svojim aktivnostima i rezultatima.

 • izjave za medije,
 • broj i vrsta objava u medijima,
 • dopisi (pošta, pisma, memorandumi, zabilješke).

LVC promovira zajedničke aktivnosti Mreže među članovima lokalne zajednice (u slučaju da je LVC član Mreže).

 • navođenje članstva LVC-a u Mreži (na internetu, drugi promotivni materijali).

Razmjena informacija o ponudi i potražnji volonterskog rada

STANDARD: Volonterski centar ima jasne postupke u razmjeni informacija o ponudi i potražnji volonterskog rada.

Kriteriji

Predloženi dokazi

LVC održava ažuriranu bazu podataka o potražnji i ponudi volontera.

 • razvijena baza podataka o potencijalnim volonterima i zainteresiranim organizacijama,

LVC obrađuje ponudu volontera u zajednici (regrutira, registrira, usmjerava i preporučuje volontere).

 • broj regrutiranih/novo-registriranih volontera u bazi podataka,
 • broj preporučenih volontera.

LVC upravlja podatcima o potražnji za volonterima u zajednici (svoje usluge objavljuje organizacijama i institucijama, zaprima od njih zahtjeve, smješta volontere na prava mjesta).

 • broj zahtjeva za volonterima,
 • broj smještenih volontera.

LVC bilježi svoje aktivnosti tijekom godine i dostavlja godišnji izvještaj na kraju svake kalendarske godine. Izvješće treba uključivati informacije i podatke koji su prikupljeni prema instrumentima praćenja i procjene (npr. broj regrutiranih i upućenih volontera, demografski podatci, broj organizacija u koje su upućeni volonteri, pokrivena područja aktivnosti, trošak/korisnik po organizaciji – preporučeni volonter itd.).

 • godišnje izvješće koje se podnosi MSPM-u (broj regrutiranih volontera, demografski podatci, područja aktivnosti, trošak),
 • godišnje izvješće LVC-a (broj preporučenih volontera, broj organizacija u koje su volonteri upućeni, broj spojenih volontera itd.).

 

Obrazovanje o menadžmentu volontera i obrazovanje građana o volontiranju

STANDARD: Volonterski centar osigurava resurse (kao npr. stručne predavače/savjetodavce u upravljanju volonterima, novac) za obrazovne aktivnosti u području upravljanja volonterima i volonterstvu uopće.

Za lokalne volonterske centre (LVC-e)

Kriteriji

Predloženi dokazi

LVC nudi kontinuirane obrazovne aktivnosti za javnost i potencijalne volontere.

 • najava obrazovnih aktivnosti,
 • popis sudionika,
 • plan obuke,
 • procjena obrazovnih aktivnosti.
 
 
 

REGIONALNI VOLONTERSKI CENTRI promoviraju vrijednosti volontiranja, razmjenjuju informacije o ponudi i potražnji volonterskih poslova, informira i savjetuje, obrazuje i zagovara te vrši istraživanja o volonterstvo.

Promoviranje vrijednosti volontiranja

STANDARD: Volonterski centar (VC) osigurava resurse za promociju vrijednosti volontiranja.

Kriteriji

Predloženi dokazi

RVC osigurava redovan dijalog s dijelom javnosti koji je zainteresiran za volontiranje.

RVC dostavlja različite pozitivne poruke o dobrobitima, raznovrsnoj prirodi i uvjetima volontiranja.

 • godišnje najmanje jedan letak o prezentaciji/regrutiranju, ili neki drugi promotivni materijal,
 • sadržaj web stranice, facebook i twitter profila,
 • najmanje tri sudjelovanja/prezentacije na seminarima/konferencijama/obukama godišnje,
 • najmanje dvije kampanje/aktivnosti za regrutiranje tijekom godine.

RVC organizira promotivna volonterska događanja/kampanje.

 • najmanje jedan događaj godišnje,
 • program/plan promotivnog događaja/kampanje.

RVC redovito informira medije, javne institucije i javnost o svojim aktivnostima i rezultatima.

 • izjave za medije,
 • broj i vrsta objava u medijima,
 • dopisi (pošta, pisma, memorandumi, zabilješke).

RVC je proaktivno razvio jake i pozitivne odnose sa što više zainteresiranih strana u zajednici.

 • zajedničke aktivnosti,
 • zapisnici sa sastanaka,
 • izjave o partnerstvu,
 • zapisnici sa savjetničkog odbora.

RVC promovira zajedničke aktivnosti Mreže medu članovima lokalne zajednice (u slučaju da je LVC član Mreže).

 • navođenje članstva RVC-a u Mreži (na internetu, drugi promotivni materijali).

Razmjena informacija o ponudi i potražnji volonterskog rada

STANDARD: Volonterski centar ima jasne procedure razmjene informacija o ponudi i potražnji volonterskog rada.

Kriteriji

Predloženi dokazi

RVC održava ažuriranu bazu podataka o potražnji i ponudi volontera.

 • razvijena baza podataka o potencijalnim volonterima i zainteresiranim organizacijama.

RVC obrađuje ponudu volontera u zajednici (regrutira, registrira, usmjerava i preporučuje volontere).

 • broj regrutiranih/novo-registriranih volontera u bazi podataka,
 • broj preporučenih volontera.

RVC upravlja podatcima o potražnji za volonterima u zajednici (svoje usluge objavljuje organizacijama i institucijama, zaprima od njih zahtjeve, pomaže i savjetuje volontere kako bi se smjestili na prava mjesta).

 • broj zahtjeva za volonterima,
 • broj smještenih volontera.

RVC bilježi svoje aktivnosti tijekom godine i dostavlja godišnje izvješće na kraju svake kalendarske godine. Izvješće treba sadržavati informacije i podatke sakupljene u skladu s instrumentima kontrole i procjene.

 • godišnje izvješće koje se podnosi MSPM-u (broj regrutiranih volontera, demografski podatci, područja aktivnosti, trošak)
 • godišnje izvješće RVC-a (broj preporučenih volontera, broj organizacija u koje su volonteri upućeni, broj spojenih volontera itd.)

Informacije i savjetovanja

STANDARD: Volonterski centar osigurat će kvalificirano osoblje u dostavljanju jasnih, brzih i stručnih informacija i savjetodavnih usluga, kako pojedincima tako i neprofitnim organizacijama.

Kriteriji

Predloženi dokazi

RVC osigurava ažurirane podatke o volonterskom radu općenito (Zakon o volonterstvu, volonterska prava i odgovornosti, radni instrumenti, lokalna situacija volontera itd.)

 • dokumentiranje usluga TA-a u svezi volonterstva općenito,
 • sadržaj web stranice,
 • informacije poslane na specifične grupne liste e-mailova (grupne liste volontera i organizatora volontiranja). 

RVC pruža, na zahtjev drugih organizacija i institucija, informacije za upravljanje kako volonterima tako i volonterskim programima. U ovom procesu RVC promovira najbolju praksu u upravljanju volonterima.

 • dokumentacija o TA/savjetovanju – broj održanih sati, plan/specifikacija savjetovanja, tema savjetovanja/TA.

RVC podržava neprofitne organizacije koje poštuju principe volonterstva/etički kodeks.

RVC namjerava održati/povećati broj organizacija koje podržava.

 • dokumentacija o TA/savjetovanju – broj podržavanih organizacija, broj sati održanih TA ili savjetovanja.

RVC je odredio procedure o svome radu s organizacijama.

 • pismene smjernice,
 • dokument o načinu rada.

Obrazovanje o upravljanju volonterima i obrazovanje građana o volontiranju

STANDARD: Volonterski centar osigurava resurse (kao npr. stručni predavač/savjetodavac u upravljanju volonterima, novac) za obrazovne aktivnosti u području upravljanja volonterima i volonterstvu uopće.

Kriteriji

Predloženi dokazi

RVC pruža i organizira obrazovne aktivnosti (kao što su:
modularna obuka
(blok treninga koji traju 2-3 dana u kombinaciji sa savjetovanjima),
jednodnevne treninge) u području upravljanja volonterima.

 • najava obrazovnih aktivnosti,
 • popis sudionika,
 • plan obuke,
 • procjena obrazovnih aktivnosti.

RVC pruža ili pomaže u obuci i u drugim područjima
(npr. komunikacija, vodstvo, izgradnja tima, animacija itd.)
za svoje volontere, za volontere iz drugih organizacija,
za koordinatore volontera, organizacije, institucije i kompanije.

 • najava obrazovnih aktivnosti,
 • popis sudionika,
 • plan obuke,
 • procjena obrazovnih aktivnosti.

RVC nudi kontinuirane obrazovne aktivnosti
za javnost i potencijalne volontere.

 • najava obrazovnih aktivnosti,
 • popis sudionika,
 • plan obuke,
 • procjena obrazovnih aktivnosti.

Zagovaranje i zastupanje

STANDARD:

Volonterski centar zastupa i nadgleda zakonodavstvo koje može imati utjecaja na volonterstvo; kao lokalni stručni tim za volonterstvo, utječe na planiranja načina rada i nadgleda primjenu načina rada koja se odnosi na volontiranje na regionalnom i državnom nivou.

Kriteriji

Predloženi dokazi

RVC surađuje s lokalnim zainteresiranim stranama da bi se razvio, promovirao i prepoznao rad volontera u zajednici.

 • Popis sudjelovanja radnih grupa,
 • Zapisnici sa sastanaka,
 • Partnerski projekti.

RVC promovira/ohrabruje/predstavlja Zakon o volonterstvu institucijama i organizacijama na nivou zajednice.

 • dokumentacija o prezentacijama, javnim raspravama, radionicama, konferencijama
 • izvadci iz medija.

RVC je prepoznat od strane lokalnih zainteresiranih strana kao organizacija koju se može konzultirati u području razvoja volonterstva na nivou zajednice.

 • dokumentacija o TA/savjetovanju.

Istraživanja o volontiranju

STANDARD: Volonterski centar po potrebi vrši istraživanja o volonterstvu u svrhu pojačanja učinka i održivosti volontiranja. Volonterski centar osigurava resurse (kao npr. stručnjake u istraživanjima o volonterstvu, novac) za aktivnosti istraživanja u području volonterstva.

Kriteriji

Predloženi dokazi

RVC vrši istraživanja koja pokrivaju različita područja volonterstva.

 • objavljeni rezultati provedenih istraživanja o volonterstvu.

RVC promiče i dijeli rezultate istraživanja o volonterstvu na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini.

 • objava javnih prezentacija,
 • popis sudionika,
 • izvadci iz medija.
 • broj podijeljenih primjeraka.

Rezultati istraživanja su podijeljeni primjerenim zainteresiranim stranama (RVC mreža, akademska zajednica itd.).

 • zajedničke aktivnosti,
 • zapisnici sa sastanaka,
 • dopisi (pošta, pisma, memorandumi, zabilješke).
 
 

STANDARDI KVALITETE ZA VOLONTERSKE CENTRE U HRVATSKOJ

I. UVOD

Izraz 'kvaliteta' često se koristi vrlo široko, ali kada govorimo o neprofitnim organizacijama¹, kvalitetu uglavnom određuje ono što organizacije rade najbolje, kao i kontinuirano unaprjeđenje organizacije u pružanju usluga i načinima rada. Približavanjem Hrvatske Europskoj uniji, i potencijalno sve veće mogućnosti financiranja neprofitnih organizacija iz fondova Europske unije te pojedini napori unutar Hrvatske u pogledu postavljanja standarda kvalitete rada neprofitnih organizacija nameću pitanje kvalitete kao neophodno.

Volonterski centri su organizacije koje pružaju cijeli niz usluga vezanih za unaprjeđenje i razvoj volonterstva na lokalnoj/regionalnoj i nacionalnoj razini koje su usmjerene na pojedince, potencijalne organizatore volontiranja te širu zajednicu u cjelini i stoga se određena pažnja treba posvetiti kvaliteti rada, transparentnosti i odgovornosti u radu i pružanju usluga. U Hrvatskoj neprofitne organizacije primjenjuju različite standarde kvalitete, a neki sustavi su tek razvijeni i u početku primjene. Tu su: Standardi kvalitete socijalnih usluga u djelatnosti socijalne skrbi, Organizational Viability Toolkit i ISO standard. Ne uzimajući u obzir vrstu standarda kvalitete, rad na unaprjeđenju kako kvalitete usluge tako i strukture organizacije te cjelokupnom vođenju i upravljanju organizacijom trebao bi biti prioritet za volonterske centre. Od izuzetne je važnosti da organizacija posluje u skladu sa zakonom, u smislu ispunjavanja svih pravnih obveza, planira i usmjerava aktivnosti na osnovu potreba zajednice te povratne informacije od korisnika i u svrhu ostvarivanja organizacijskih ciljeva, da prati i procjenjuje kvalitetu postignutih rezultata te da kontinuirano radi na razvoju i unaprjeđenju aktivnosti i usluga koje pruža za svoje korisnike i širu zajednicu.

Standardi kvalitete za volonterske centre u Hrvatskoj su podijeljeni u tri dijela:

-      Uvod – gdje čitatelj/potencijalni korisnikdobiva informacije o tome što je kvaliteta u pogledu neprofitnih organizacija i kako treba primijeniti standarde kvalitete za volonterske centre u Hrvatskoj.

-      Profil volonterskog centra – dio koji daje kratku definiciju onoga što se smatra lokalnim/regionalnim volonterskim centrom. Također, daje pregled kriterija koji definiraju volonterski centar.

-      Minimalni standardi za lokalne/regionalne volonterske centre gdje su predstavljeni standardi i uvjeti za svaki definirani standard.

Volonterski centri koji primjenjuju Standarde kvalitete za volonterske centre u Hrvatskoj, mogu se prijaviti za punopravno članstvo u Hrvatskoj mreži volonterskih centara. Pristupnica za članstvo bit će uzeta u razmatranje i ocijenjena od strane upravnog odbora Hrvatske mreže volonterskih centara.

 

KAKO PRIMIJENITI STANDARDE KVALITETE ZA VOLONTERSKE CENTRE U HRVATSKOJ:

Volonterski centar

Volonterske centre ne određuje toliko njihovo ime koliko svrha i usluge koje pružaju. Glavna svrha je promoviranje i razvoj volonterskih aktivnosti na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, omogućujući obrazovanje u području volonterskog menadžmenta, povezivanje potencijalnih volontera s prilikama za volontiranje - usklađivanje potreba organizacija za volonterima i građana koji žele volontirati, vođenje informacijskih i promotivnih kampanja, pisanje i tiskanje publikacija koje se odnose na upravljanje volonterima, provođenje istraživanja u području volonterskog rada. Volonterski centri se ne predstavljaju kao „vlasnici“ volontiranja, nego postupaju proaktivno pružajući potporu u organiziranju volontiranja.

Glavni cilj standarda kvalitete je pojednostavniti proces volontiranja. Primjena Standarda kvalitete ima dvije glavne faze.

Faza 1.

Lokalni/regionalni volonterski centar treba napraviti samoprocjenu vodeći se već definiranim standardima i pripadajućim kriterijima. Svaki standard i kriterij procjenjuje se prema propisu predloženih dokaza. Za svaki od standarda i kriterija određen je minimum predloženih dokaza.

Faza 2.

Da bi se neku organizaciju smatralo članicom Mreže volonterskih centara, lokalni/regionalni volonterski centar treba se prijaviti Upravnom odboru mreže. Nakon revizije usklađenosti sa Standardima kvalitete, donijet će se odluka o članstvu.

Nadalje, ovaj standard promiče načelo dobrog upravljanja koji pretpostavlja da organizacija ima unutarnji sustav kontrole koji osigurava da organizacija služi interesima javnosti. Dobro upravljanje organizacijom zasnovano je na postavljanju jasne razlike između organizacijskih entiteta, kao što je menadžment i upravno tijelo i raspodjele moći o donošenju odluka među njima. Ovakav način organizacije pomaže pri kontroli i balansiranju bilo koje osobe ili grupe, osiguravajući tako da se izvorima organizacije upravlja na ispravan način i da se isti zaštite, kao i to da se osigura njihova upotreba na način koji najbolje odgovara korisnicima. Upravno tijelo može biti: opća skupština, upravni odbor, nadzorni odbor ili neko drugo tijelo, koje nema izvršnu funkciju. U slučaju da organizacija ima nekoliko upravnih tijela, ključni problem je napraviti jasnu podjelu zadaća i razina donošenja odluka. Dobro upravljanje također sadržava odgovornost prema korisnicima, donatorima i drugim ugovarateljima usluga, članovima, partnerima i široj javnosti.

 

II.PROFIL VOLONTERSKOG CENTRA

Volonterski centri su organizacije ili organizacijske jedinice usmjerene na afirmaciju vrijednosti i prakse volontiranja, omogućujući obrazovanje u području volonterskog menadžmenta, povezivanje potencijalnih volontera s prilikama za volontiranje - usklađivanje potreba organizacija za volonterima i građana koji žele volontirati, vođenje informacijskih i promotivnih kampanja, pisanje i tiskanje publikacija koje se odnose na upravljanje volonterima, provođenje istraživanja u području volonterskog rada. Standard definira dvije kategorije volonterskih centara: lokalne volonterske centre i regionalne volonterske centre.

Lokalni volonterski centar (LVC) – organizacija je koja djeluje na području jedne ili više općina ili grada, čije aktivnosti minimalno obuhvaćaju promoviranje vrijednosti volontiranja, razmjenu informacija o ponudi i potražnji volonterskog rada i obrazovanje građana o volontiranju.

Regionalni volonterski centar (RVC) – organizacija je koja posjeduje višegodišnje iskustvo, znanje i resurse za afirmaciju vrijednosti i prakse volontiranja, djelujući kao regionalni resursni centar koji obuhvaća sljedeće aktivnosti: promoviranje vrijednosti volontiranja, informiranje i savjetovanje, obrazovanje o menadžmentu volontera, obrazovanje građana o volontiranju, razmjenu informacija o ponudi i potražnji volonterskog rada, zagovaranje i zastupanje, istraživanja o volontiranju, pružanje podrške lokalnim volonterskim centrima.

Profil volonterskog centra je definiran prema:  

 1. području aktivnosti
 2. vrsti programa
 3. pravnom statusu
 4. osoblju

1. Prema svom području djelovanja, LVC/RVC može biti:

 • LVC/RVC širokog područja – sve aktivnosti centra fokusirane su na volontiranje.
 • specifični LVC/RVC – dobrovoljni rad je fokusiran na pojedino područje, npr. društveno, zaštita okoliša, kultura, mladi itd.
 • „kućni“ LVC/RVC – aktivnosti volonterskog centra dio su šireg programa organizacije.

2. Prema vrsti programa, volonterski centri pružaju sljedeće programe/aktivnosti:

 • promoviranje vrijednosti volontiranja
 • informiranje i savjetovanje
 • obrazovanje o menadžmentu volontera
 • obrazovanje građana o volontiranju
 • razmjena informacija o ponudi i potražnji volonterskog rada
 • zagovaranje i zastupanje
 • istraživanja o volontiranju
 • podrška lokalnim volonterskim centrima

3.Prema pravnom statusu, volonterski centri:

 • imaju pravni status ili djeluju kao dio organizacije koja ima pravni status

4.Prema osoblju:

 • imaju volontere (isključivo)
 • imaju zaposlenike i volontere

 

III. MINIMALNI STANDARDI ZA LOKALNE I REGIONALNE VOLONTERSKE CENTRE

PREDUVJET

 Lokalni/regionalni volonterski centar treba ispuniti nekoliko minimalnih standarda u pogledu pružanja usluga i u pogledu načina na koji funkcionira kao organizacija.

 

STANDARDI U VEZI AKTIVNOSTI VOLONTERSKIH CENTARA

Lokalni volonterski centri LVC

Standardi sadrže sljedeće:

 • promoviranje vrijednosti volontiranja
 • razmjena informacija o ponudi i potražnji volonterskog rada
 • obrazovanje građana o volontiranju

Regionalni volonterski centri RVC

Standardi sadrže sljedeće:

 • promicanje vrijednosti volontiranja
 • informiranje i savjetovanje
 • obrazovanje o menadžmentu volontera
 • obrazovanje građana o volontiranju
 • razmjena informacija o ponudi i potražnji volonterskog rada
 • podrška lokalnim volonterskim centrima
 • zagovaranje i zastupanje
 • istraživanja o volontiranju

Gore navedeno je minimum onoga što organizacija treba poštovati. Ipak, LVC-i i RVC-i mogu se baviti i drugim aktivnostima.  Na svaki od dolje navedenih standarda u svezi s aktivnostima volonterskih centara slijede kriteriji koje trebaju ispuniti kao i dokazi kojima se oni dokumentiraju.