U sklopu projekta "Volonteri kao snaga solidarnosti u vremenima krize" (VOCIS)  22.10.2020. održao se istoimeni međunarodni webinar u organizaciji Centra za europsko volontiranje

Copy of 1 VOCIS ENG

Tijekom trosatnog webinara, sudionici su imali priliku čuti više o aktivnostima, rezultatima i ciljevima samog projekta, ali i o načinima uključivanja volontera u rješavanje kriznih situacija. Predstavljeno i je međunarodno istraživanje nastalo kroz projekt, o stavovima o (kriznom) volontiranju. U sklopu panela posvećenog predstavljanju rezultata istraživanja, raspravljalo se o mogućnostima i načinima motiviranja volontera koji se aktiviraju za vrijeme neke (društvene, epidmiološke, humanitarne) krize za dugoročni volonterski angažman, kao i o ulozi volonterstva u društvu te potrebi za većom promocijom pozitivnih društvenih angažmana.
Na webinaru su sudjelovala 82 sudionika iz Italije, Hrvatske, Belgije, Bugarske, Cipra, Estonije, Finske, Francuske, Njemačke, Grčke, Irske, Nizozemske, Poljske, Portugala, Srbije, Slovačke, Španjolske i Velike Britanije.

Projekt Vocis finacniran je iz fonda Europa za građane. Nositelj projetka je Udruga "MI" - Split,  a partneri Hrvatski centar za razvoj volonterstva (Hrvatska), Srbija u poketu (Srbija), Centar za europsko volontiranje (Belgija), CSV Milan (Italija) i Fundacja Rzecz Spoleczna (Poljska) 

 

eacea_2015_00550000_hr.jpg

 


HCRV Facebook