Regionalni i lokalni volonterski centri (kupno njih 21) predali su svoja izvješća o radu u 2019.godini te je HCRV napravio jedan objedinjeni izvještaj u kojem su vidljivi postignuti rezultati. Podaci su prikupljani kroz ostvarenja i rezultate u sljedećim područjima i rada djelovanja volonterskih centara u RH:

  1. Promicanje vrijednosti volontiranja
  2. Razmjena informacija o ponudi i potražnji volonterskog rada
  3. Usluga i podrška organizatorima volontiranja i volonterima
  4. Obrazovanje o upravljanju volonterima i obrazovanje građana o volontiranju
  5. Istraživanja o volontiranju
  6. Volonterski centri - resursni centri u zajednici za područje volonterstva
  7. Ostale relevantne informacije

INFOGRAFIKA


HCRV Facebook