Hrvatski centar za razvoj volonterstva u studenome je organizirao još jedan sastanak lokalnih i regionalnih volonterskih centara. Osim razgovora o tekućim projektima, programima, izazovima i problemima, sudionicima je predstavljeno i nekoliko aktualnih tema. Katarina Brajdić iz Agencije za mobilnost i programe EU predstavnicima volonterskih centara predstavila je mogućnosti unutar programa Europskih snaga solidarnosti, a razgovarali smo i o formiranju tematskih radnih skupina unutar Mreže volonterskih centara. Osim toga, sudionicima su predstavljeni rezultati ispitivanja javnog mnijenja i društvenih potreba o utjecaju pandemije na razvoj volonterskih programa i uključivanje građana u volontiranje te na volonterska iskustva. Na kraju sastanka sudionicima su predstavljeni svi budući planovi HCRV-a. Sastanak se održao putem Zoom platforme te je na njemu sudjelovalo 20-tak predstavnika lokalnih i regionalnih volonterskih centara.

202212 HCRV 2