LVC Zelina u listopadu je s MO Curkovec i uz potporu Grada Sv. Ivana Zeline pokrenuo građansku akciju čišćenja šume Cerovka na području grada Sv. Ivana Zeline, odnosno Mjesnog odbora Curkovec. Uz  volontere mjesta Curkovec, te Udruge Off road „Piva-dvije“ Zelina, Gljivarske udruge „Amanita“ i Udruge mladih Zelina, očišćena su 4 deponija divljih odlagališta smeća iz šume. 202212 Zelina

U akciji skupljanja otpada sudjelovalo je 31 volonter/ki   koji su napunili 2 kontejnera, koji ni približno nisu bili dovoljni koliko je još smeća ostalo. Žalosti nas činjenica da šuma Cerovka nije jedino mjesto divljih odlagališta, već se to događa u svim šumama diljem naše Hrvatske. Šume su staništa brojnih životinjskih i biljnih vrsta, rezervoari su vodnog dobra, a za modernog čovjeka su prostor rekreacije i unutarnjeg mira, i zato čuvajmo naše šume.