Volonterski centar Osijek od 2008. godine potiče promoviranje prakse odgoja za volontiranje i razvoj školskog volontiranja u osnovnim i srednjim školama u Slavoniji i Baranji. Osnovne i srednje škole koje potiču i provode programe volontiranja svojih učenika i/ili imaju osnovane školske volonterske klubove važne su spone u odgoju i obrazovanju djece i mladih za aktivni angažman u zajednici. Nastavnici, stručni suradnici, pa i ravnatelji, koji koordiniraju školske volonterske programe i klubove imaju ključnu ulogu u osmišljavanju i planiranju volonterskih aktivnosti, motivaciji učenika i njihovom uključivanju, suradnji s kolegama unutar kolektiva i organizacijama u zajednici.

Svjesni zahtjevnosti ovog nerijetko dodatnog angažmana, Volonterski centar Osijek uspostavio je Mrežu koordinatora školskih volonterskih klubova radi razmjene informacija, dodatnog osnaživanja i pružanja podrške nastavnicima i stručnim suradnicima koji u svojim školama imaju ulogu koordinatora volonterskih klubova. U Mreži je aktivno 22 koordinatora školskih volonterskih klubova iz 18 osnovnih i srednjih škola iz Osijeka, Dalja, Našica, Đakova, Levanjske Varoši, Vukovara, Vinkovaca, Županje, Vinkovaca, Komletinaca, Čaglina, Čačinaca i Čađavice.

Uspostavljena Mreža koordinatora ŠVK

Na prvom zajedničkom sastanku članovi Mreže predložili su i umrežavanje učenika aktivnih u školskim volonterskim klubovima radi njihova upoznavanja, razmjene iskustava i upoznavanja s primjerima volonterskih aktivnosti drugih škola te međusobnog druženja. Realizacija susreta učenika planirana je u sljedećoj školskoj godini.

Pokretanje Mreže koordinatora školskih volonterskih klubova u Slavoniji i Baranji dio je projekta “Snaga sudjelovanja – obrazovanje za volontiranje” čiji je cilj izgradnja i osnaživanje podrške, infrastrukture i kapaciteta škola i zajednica za volonterski angažman djece i mladih. Nositelj projekta je DKolektiv – organizacija za društveni razvoj, a partneri su OŠ Strizivojna, OŠ „Silvije Strahimir Kranjčević“ (Levanjska Varoš), OŠ „Vladimir Nazor“ (Komletinci) i OŠ Ljudevita Gaja (Osijek). Projekt je financiran sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja.