Standardi kvalitete su namijenjeni svim organizatorima volontiranja koji žele razvijati volonterske programe temeljene na kvaliteti. Glavni cilj Standarda kvalitete je osigurati kvalitetu volonterskog programa u cilju unaprjeđenja volontiranja.

Standardi kvalitete za volonterske programe dokazuju i unaprjeđuju učinkovitost rada organizacije s volonterima te doprinose unaprjeđenju vjerodostojnosti i ugledu organizacije u zajednici u kojoj djeluje.

Važno je napomenuti kako se ovaj proces zasniva na samoprocjeni organizatora volontiranja. Samoprocjena je usmjerena na utvrđivanje područja u volonterskim programima koja su razvijena, kao i ona koja je potrebno unaprijediti.

Standardi kvalitete za volonterske programe organizatorima volontiranja donose brojne koristi:

  • organizacija na taj način pokazuje javnosti predanost volontiranju i učinkovitom upravljanju volonterima;
  • veći ugled u lokalnoj zajednici i među donatorima;
  • povećava motivaciju vaših volontera;
  • potiče uključivanje ljudi na volontiranje u vašoj organizaciji;
  • minimizira potencijalne rizike koji proizlaze iz uključivanja volontera.

U primjeni Standarda kvalitete ključnu ulogu ima koordinator volontera.

Standardi kvalitete za volonterske programe.