Treneri

Mateja Medlobi
Volonterski centar Zagreb
  • Uvod u volonterstvo (prezentacija)
  • Orijentacijska radionica za volontere
  • Uvod i osnove u Menadžment volonterskih programa (prezentacija/jednodnevna radionica)
  • Edukacija (Menadžment volonterskih programa -koordinator volontera)-4-6 dana
  • Edukacija (Menadžment volonterskih programa -koordinator volontera) - po mjeri organizacije
  • Edukacija o uspostavljanju volonterskih programa/klubova u školama
  • Edukacija o volontiranju poslovnog sektora
  • Grad Zagreb
Trening za trenere HCRV-a i edukaciju o menadžmentu volontera (6dnevnu).
U partnerstvu s iskusnijim trenerima, vodila sam sve gore navedene edukacije nekoliko puta, a dijelove edukacija i samostalno.