Treneri

Slađana Novota
Volonterski centar Rijeka -Udruga za razvoj civilnog društva SMART
  • Uvod u volonterstvo (prezentacija)
  • Orijentacijska radionica za volontere
  • Uvod i osnove u Menadžment volonterskih programa (prezentacija/jednodnevna radionica)
  • Edukacija (Menadžment volonterskih programa -koordinator volontera)-4-6 dana
  • Edukacija (Menadžment volonterskih programa -koordinator volontera) - po mjeri organizacije
  • Edukacija o uspostavljanju volonterskih centara ili specijaliziranih volonterskih programa koji djeluju kao volonterski centri
  • Istarska županija
  • Ličko-senjska županija
  • Primorsko-goranska županija
1999 .šestomjesečna obuka "Trening za trenere" - trening za trenere/konzultante u području neprofitnog menadžmenta organizacija.
Od 2002. kroz Udrugu za razvoj civilnog društva SMART držim treninge i konzultacije u području menadžmenta volontera. Aktivno sam sudjelovala u izradi Nacionalnog kurikuluma Menadžmenta volonterskih programa - koordinator volontera, Standarda kvalitete za volonterske centre i Standarde za volonterske programe.