Volonterski centar Zagreb u suradnji s HCRV-om, regionalnim volonterskim centrima i  tvrtkom iz područja informacijske tehnologije Borealis u završnoj je fazi izrade nacionalne online platforme za volontiranje.

Kratki opis online platforme:

 • Online platforma koja kroz volonterske aktivnosti povezuje neprofitne organizacije i volontere (kasnije i suradnike iz poslovnog sektora kao treću glavnu skupinu korisnika) 
 • Cilj platforme je da poveže i kreira volontersku zajednicu i time doprinese razvoju volontiranja u cijeloj Hrvatskoj.  
 • Ciljevi po korisničkim skupinama:
  - Potaknuti neprofitne organizacije u Hrvatskoj da se kroz organizirano volontiranje otvore građanima, njihovim znanjima, vještinama i energiji. Želimo osmisliti sustav koji će im omogućiti da pristupe građanima i ponude im svoje volonterske projekte te učine vidljivijim rezultate svoga rada i rada svojih volontera. 
  - Svim građanima RH ponuditi pristup informacijama o volontiranju i volonterskim projektima. 
  - Volonterima i potencijalnim volonterima neovisno o njihovoj dobi, socijalnom statusu, spolu ili drugim obilježjima omogućiti da što lakše pronađu odgovarajuće prilike za volontiranje te ih potaknuti na volontiranje kao stil života kroz koji grade odgovorne, aktivne i humane zajednice kao i sebe same.  
  - Omogućiti poslovnom sektoru promociju vrijednosti volontiranja i lakše rukovođenje procesima volontiranja i donacija.
   - Volonterskim centrima osigurati kvalitetan i učinkoviti alat koji će im pomoći da što efikasnije  povežu potrebe zajednici s volonterima koji žele odgovoriti na te potrebe. Ova aplikacija će im pomoći da doprinesu umrežavanju i povezivanju svih dionika u zajednici

Baza će, prema dosadašnjim dogovorima biti dostupna za sve volonterske centre do kraja 2021. godine, a radnoj verziji možete pristupiti ovdje.