Centrom upravljaju redovni članovi na neposredan način putem Skupštine kao i na posredan način putem Izvršnog odbora Centra. Za nadzor rada Centra zaduženo je Nadzorno vijeće.

Tijela Centra jesu: Skupština, Izvršni odbor i Nadzorno vijeće.

Izvršni odbor je tijelo Centra koje između dviju sjednica Skupštine upravlja radom u skladu sa Statutom i odlukama Skupštine. Izvršni odbor sastavljen je od po jednog predstavnika svakog redovnog člana.

Nadzorno vijeće je tijelo Centra koje između dviju sjednica Skupštine nadzire rad Centra u skladu sa Statutom i odlukama Skupštine. Ima tri člana/ice koje bira Skupština, na prijedlog punopravnih članica Centra.

Hrvatski centar za razvoj volonterstva je organizacija čije članstvo čine redovni i podupirući članovi. Redovno članstvo Centra čine regionalni volonterski centri koji ispunjavaju standarde kvalitete volonterskih centara,  a podnesu zahtjev za pristupanje u redovno članstvo Centra. Odluku o primitku donosi Skupština. Podupiruće članstvo Centra čine fizičke i pravne osobe uključene u razvoj volonterstva u Republici Hrvatskoj.

Kontakti regionalnih volonterskih centara

Regionalni Volonterski centar Split

Udruga „MI“ - Split
www.vcst.info

Regionalni Volonterski centar Zagreb

Volonterski Centar Zagreb
www.vcz.hr

Regionalni Volonterski centar Rijeka

Udruga za razvoj civilnog društva SMART
www.volonterski-centar-ri.org