Volonterska šuma – Umrežavanje i podrška organizatorima volontiranja za održivi razvoj volonterstva

Volonterski centar Zadar je do kraja studenog 2018. provodio partnerski projekt „Volonterska šuma – Umrežavanje i podrška organizatorima volontiranja za održivi razvoj volonterstva“. Projekt je pridonio povećanju broja kvalitetnih i održivih volonterskih programa i programa školskog volontiranja i odgoja za  volontiranje u slabije razvijenim dijelovima Zadarske županije.

Projektom su se ojačali kapaciteti organizatora volontiranja kako bi se provodili održivi volonterski programi te osnažio doprinos volonterstva u provođenju aktivnosti za društveni i ekonomski rast i participativan model razvoja. Kroz projekt je educirano više od 40 koordinatora volontera iz ruralnih područja Zadarske županije. U Srednjoj školi Obrovac osnovan je školski volonterski klub čijih je 30 učenika, koji su prošli edukaciju "Biti volonter", bilo uključeno u sedam različitih volonterskih akcija.

Isto tako, u sklopu projekta izrađena je brošura Abeceda volontiranja.

Više o provedenom projektu možete naći na sljedećoj poveznici: https://ekozadar.hr/category/projekti/aktivni-projekti/volonterska-suma/