“Making it matter“ – utjecaj volontiranja na socijalnu inkluziju

Cilj "Making it matter" projekta, u sklopu programa Erasmus +, je stvaranje metoda i indikatora za mjerenje utjecaja koji će pomoći organizatorima volontiranja da razumiju ključne prednosti i oblikuju inkluzivnije volonterske programe. Također će pomoći institucijama i donositeljima odluka da oblikuju politike i programe pomoći putem usporedivih usustavljenih podataka o okolnostima u kojima je volontiranje korisno za osobni razvoj, osnaživanje i inkluziju mladih osoba.

Partneri projekta se nadaju ovo postići putem nekoliko međusobno povezanih ciljeva:
a) Proučiti postojeće stanje u pojedinim zemljama, te na razini EU, u korištenju prednosti volontiranja za inkluziju mladih u nepovoljnom položaju;
b) Stvoriti inovativne metode i alate za mjerenje utjecaja volontiranja na socijalnu inkluziju;
c) Razviti transnacionalni kurikulum za izgradnju kapaciteta organizatora volontiranja koji rade s mladima u nepovoljnom položaju;
d) Promicati i povećati prepoznatljivosti volontiranja kao jedne od ključnih sredstava socijalne inkluzije i integracije mladih u nepovoljnom položaju.

Značaj ovoga projekta je kroz volontiranje doprinijeti socijalnim i organizacijskim kapacitetima za razvoj visoko kvalitetnih, inovativnih i zajednici orijentiranih usluga koje podupiru osnaživanje i inkluziju mladih osoba s rizikom od socijalne isključenosti.

Projekt je međunarodni te u njemu sudjeluju organizacije iz Irske, Danske, Hrvatske, Njemačke i Slovenije.