Rijeka: Konferencija "Volontiranje u kulturi", travanj 2018.

Europski volonterski centar, Hrvatski centar za razvoj volonterstva, Udruga za razvoj civilnog društva "SMART", Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture i Grad Rijeka su 19. i 20. travnja u Rijeci organizirali konferenciju pod nazivom "Volontiranje u kulturi".  Konferencija je bila usmjerena izgradnji kapaciteta raznih aktera u kulturi, onoj nezavisnoj i institucionalnoj kao i volonterskim centrima čija je podrška oko uključivanja i rada s volonterima na raspolaganju organizacijama.

Sudjelovalo je oko 120 predstavnika raznih organizacija s područja Europe kao i predstavnika/ca bivših i budućih Europskih prijestolnica kulture. Radionicama, panelima i diskusijama nastojali smo identificirati koje su specifičnosti volontiranja u kulturi, gdje korisnici aktivnosti nisu vidljivi kao u drugim područjima volontiranja npr. u pružanju socijalnih usluga ili radu s mladima. Sudionici su imali prilike naučiti kako se dobrobit volontera u kulturi može zaštititi i kako se najbolje razmišljati o razvoju specifičnih vještina volontera, budući da je stjecanje znanja, vještina i kompetencija jedan od primarnih motiva za volontiranje u ovome području.

Kao popratni program Konferencije, u Galeriji Kortil, otvorena je izložba „Volonteri za EPK“, o procesu rada na programskim pravcima projekta Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture.

Izvještaj.
Program konferencije.

Konferencija Volontiranje u kulturi4.jpg