U razvijenim društvima zapadne demokracije, sustav odgoja i obrazovanja igra važnu ulogu u promoviranju vrijednosti volonterstva, a škole preuzimaju aktivnu ulogu u poticanju i razvoju školskog volontiranja. Školsko volontiranje predstavlja koncept u kojem škole, kao obrazovne institucije, mogu promicati, poticati i organizirati volonterski rad.

Škola bi, kao ključni nositelj odgoja i obrazovanja, trebala pripremiti učenike za suživot s drugima u zajednici te razvijati i poticati kvalitetan sustav vrijednosti i odgovornosti za zajednicu. Volonterski angažman učenka može biti od neprocjenjive važnosti za njihov razvoj.  Volontiranje osnažuje pojedinca, uči odgovornosti, izgrađuje osjećaj solidarnosti i potiče na djelovanje u društvu.

Škola može djelovati na nekoliko načina. Kroz promicanje vrijednosti volonterstva na različite načine može učenicima prenijeti pozitivne vrijednosti. Također, može ih informirati o mogućnostima volontiranja i pružiti učenicima podršku kod organiziranja volonterskih aktivnosti unutar škole i izvan nje.  Međutim, škola može za svoje učenike, njihove roditelje, nastavnike ili volontere iz zajednice organizirati volonterski rad na način da pripremaju, organiziraju i prate volonterske aktivnosti u školi ili lokalnoj zajednici.

Danas u hrvatskim školama postoje brojni primjeri volontiranja učenika kao što su: vršnjačka podrška u savladavanju nastavnog gradiva, akcije zaštite okoliša i brige o životinjama, humanitarne akcije, posjeti djeci u bolnicama…

Iako rezultati svih dosadašnjih inicijativa ukazuju na neprocjenjive dobiti koje one donose djeci i mladima, neostvarenog potencijala je još mnogo.

Priručnik „Generacija za V - Zašto i kako organizirati volonterski program u školi?“

Generacija za V_učenici

Volonterkovi savjeti